Ο Τόπος - Oι Άνθρωποι - Tα Προϊόντα

Ανάδειξη και Οργάνωση του συνόλου των Υλικών και Άυλων στοιχείων που συνθέτουν τα Κρητικά Οικοτεχνικά προϊόντα, της σχέσης τους με τον τόπο, τον τοπικό πολιτισμό, το φυσικό περιβάλλον, τις παραδοσιακές τεχνικές και γνώσεις, τους ανθρώπους.

Αυτές τις αξίες θέλουμε να αναδείξουμε και να μεταμορφώσουμε σε αποτέλεσμα τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τους καταναλωτές.

Η προσέγγισή μας

Ο πρωτογενής τομέας της Περιφέρειας Κρήτης, σε μια εποχή με έντονα τα χαρακτηριστικά της κρίσης, μπορεί και οφείλει να δημιουργεί ευκαιρίες, λύσεις κι επαγγελματικές διεξόδους. Η στήριξη του τομέα αυτού είναι κατ’ επέκταση υπόθεση όλων.

Οι νέες καταναλωτικές τάσεις απαιτούν προϊόντα με υγιεινό περιεχόμενο, με γεύση, με έντονη τοπικότητα και αυθεντικότητα, προϊόντα που χαρακτηρίζουν και χαρακτηρίζονται από τον τόπο μέσα στον οποίο παράγονται, από ανθρώπους που τα καλλιεργούν, τις παραδοσιακές μεθόδους και τεχνικές που τα ακολουθούν. Όλα τα παραπάνω υποστηρίζονται από εξειδικευμένο προσωπικό και από εργαστηριακές αναλύσεις, οι οποίες εγγυώνται την ασφάλεια και υγιεινή των προϊόντων, ενώ το εγχείρημα πλαισιώνεται από μια σύγχρονη στρατηγική marketing που τα αξιοποιεί, τα αναδεικνύει και τα προβάλλει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Πυρήνας του Μοντέλου αυτού είναι η δημιουργία ενός νέου διατροφικού προτύπου που παρέχει αποδεδειγμένα γνήσια τοπικά προϊόντα, ασφαλή και υγιεινά που ενσωματώνουν την ιστορία την παράδοση και τον πολιτισμό του τόπου, μεγάλης διατροφικής αξίας, που προωθεί την διατροφική αυτάρκεια, την κοινωνική και περιβαλλοντική ισορροπία και βιωσιμότητα.
Στηρίζοντας, οργανώνοντας και αναπτύσσοντας την Οικοτεχνία, επιδιώκουμε τη στήριξη της μικρο-παραγωγής και την μεταποίηση της, την ενίσχυση της «μικρής αλυσίδας», τη δημιουργία τοπικών αγορών στη λογική «μηδέν χιλιόμετρα – μηδέν περιβαλλοντική επιβάρυνση», στην οργάνωση ομάδων καταναλωτών Οικοτεχνικών προϊόντων. Παράλληλα επιδιώκουμε τη διάσωση και ανάδειξη ενός άλλου πρότυπου παραγωγής με επίκεντρο τον παραγωγό και μια παραγωγή με υγιεινά χαρακτηρίστηκα, γεύσεις κι ασφάλειας τόσο για τους ανθρώπους του τόπου όσο και τους πολυάριθμους επισκέπτες της Κρήτης.

Κρητική Ταυτότητα

Ο τόπος, οι άνθρωποι, οι γνώσεις, τα προϊόντα είναι αυτά που δημιούργησαν την «Κρητική Ταυτότητα», μια ταυτότητα που λειτουργεί σήμερα ως «διαβατήριο» και «πρεσβευτής», τόσο για τα κρητικά προϊόντα (μεταποιημένα ή μη), όσο και για τις παρεχόμενες τουριστικές υπηρεσίες που προτείνονται στην σχετική Διεθνή αγορά.

cretan-cheese

Αρχικά οι ενδιαφερόμενοι/ες καταθέτουν σχετική αίτηση προς το Δ.Σ. και εγγράφονται στο μητρώο του Δικτύου ως «Δόκιμα Μέλη». Κατά την εγγραφή θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν. 4235/2014 περί Οικοτεχνίας, ενώ προτίθενται να γίνουν τακτικά μέλη και δέχονται να προετοιμαστούν για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στις προϋποθέσεις που θέτουν το Καταστατικό και το Παράρτημα του Δικτύου Οικοτεχνών Κρήτης. Τα μέλη αυτά μπορούν να λαμβάνουν τη στήριξη του «ΔΙΚΤΥΟΥ» σε θέματα που ενισχύουν την απαιτούμενη προαναφερόμενη προετοιμασία τους.

Θα πρέπει να ολοκληρώσουν ένα κύκλο εκπαιδευτικών μαθημάτων, στόχος των οποίων είναι η καθοδήγηση και η εκπαίδευση πάνω σε θέματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των καλλιεργειών, Διασφάλισης τροφίμων, προώθησης προϊόντων κ.α.
Η Περιφέρεια Κρήτης συντονίζει το έργο και, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κρήτης και τον ΠΛΟΗΓΟ, προωθηθεί την εφαρμογή μεθόδων εργασίας και διαδικασιών ικανών να εγγυηθούν διαδικασίες υγιεινής επεξεργασίας.

Αρχικά πραγματοποιούνται επιθεωρήσεις στα αγροκτήματα και στη συνέχεια στα Οικοτεχνικά εργαστήρια παρέχοντας ενδείξεις σχετικά με την υπάρχουσα νομοθεσία και το σκοπό του Δικτύου, διασφαλίζοντας την υγιεινή και την ασφάλεια των προϊόντων.
Διεξάγονται αναλυτικοί έλεγχοι σε κάθε παρτίδα προϊόντων, οι οποίοι καθιστούν δυνατή την πιστοποίηση του επιπέδου ασφάλειας των τροφίμων των Οικοτεχνικών προϊόντων.

0
Προιόντα
Οικοκτήματα
0
Προϊόντα
«0 Χιλιόμετρα»